Voorzitter Algemeen Coördinator
H.R. van Riezen
Postweg 72
3794 MN De Glind

Jan van Steenbergen
Wilgenlaan 32
3927 AM Renswoude

Tel: 0318 572224
Mob: 06 55 76 80 38
Mail: jcvansteenbergen@hetnet.nl

   
Secretaris / wnd coördinator Bestuurslid
H. Koot
Weth. ten Hamlaan 28
3771 KS Barneveld
tel. 0342 415376
Mw A. Veldhuizen
Nico Bergsteynweg 75
3931 EV Woudenberg
tel. 033 2861861
   
Penningmeester Public Relations
A. van der Vliet
Graag van Lyndenlaan 25
3771 JB Barneveld
tel. 0342 424113
Mw. M. Haaksman
Glindhorst 7
3794 NJ De Glind
tel. 0342 451665

Heeft u vragen over de buurtbus? info@buurtbusdeglind.nl